Nasza firma zajmuje si� wykonywaniem tapicerki samochodowej od  1995 roku. Podejmujemy si� wszelkiego rodzaju zlece� zwi�zanych z wn�trzem samochod�w.

Prace, kt�re wykonujemy s� z wysokiej jako�ci materia��w, sk�r w�oskich w pe�nej gamie kolorystycznej oraz sk�ry perforowanej i alcantary. Wysoka jako�� us�ug, kt�r� z ca�� pewno�ci� mo�emy Pa�stwu zagwarantowa� sprawi�a, �e cieszymy si� zaufaniem klient�w indywidualnych oraz salon�w samochodowych.

Naszym atutem jest wykwalifikowana za�oga, solidno�� wykonywanych us�ug oraz konkurencyjne ceny. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si� z ofert� i skorzystania z naszych us�ug.