URLOP 14-23.02
Zak�ad Us�ugowy Tapicerki Samochodowej: ZIELI�SKI
:
Spr�cowo 27a
11-001 Dywity
godziny otwarcia
poniedzia�ek-pi�tek 8.00 - 17.00
sobota - nieczynne

tel: 507 984 715
tel/fax 89 5121 700
e-mail: zieltapicer@op.pl